Poradnik korzystania z portfela Bitcoin

Podstawowe informacje o portfelach Bitcoin

Portfel to aplikacja desktopowa (np. Multibit) lub aplikacja webowa (np. Blockchain.info), która umożliwia przetrzymywanie, otrzymywanie i wysyłanie Bitcoinów.

Najbezpieczniejszą metodą przechowywania Bitcoinów jest użycie portfela sprzętowego. Patrz Trezor

Portfele zawierają adresy, które są używane do otrzymywania BTC (są postaci:3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy), klucze prywatne są używane do wydawania BTC. Używanie wielu adresów zapewnia większą anonimowość. Bitcoiny są sumowane ze wszystkich adresów danego portfela i tworzą saldo całkowite. Więcej informacji o adresach BTC uzyskasz klikając na następujący Link

Transakcja Bitcoin to przelew między adresami. Wszystkie transakcje są publicznie widoczne. Każda z nich może być jednoznacznie zidentyfikowana poprzez TX ID

Polecane portfele: Multibit i Blockchain

Jak zainstalować portfel Multibit?

Pobranie Multibit:

 • Przejdź na stronę www.multibit.org
 • Wybierz system operacyjny (Windows, Linux lub Mac OS)
 • Naciśnij pobierz

Instalacja:

Installing Multibit
 • Znajdź pobrany plik na dysku (w folderze Pobrane" lub innej wybranej lokalizacji)"
 • Uruchom go
 • Jeśli pojawi się okno Czy wprowadzić zmiany..." kliknij Tak"
 • Wykonuj polecenia klikając Dalej

Przed rozpoczęciem tworzenia portfelu potrzebować będziesz kartkę i długopis do zapisania słów kluczowych portfela, które służą jako kopia zapasowa portfela. Właściciel słów kluczowych jest właściclem Bitcoinów - jeśli stracisz słowa kluczowe na rzecz innej osoby, może ona przejąć Twoje Bitcoiny. Ważne jest, aby trzymać słowa kluczowe w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt nie ma łatwego dostępu - nie powinny one być przetrzymywane na dysku komputera lub na fotografii.

Stworzenie portfela

Creating Multibit wallet
 • Uruchom Multibit
 • Po pojawieniu się pytania o Hardware wallet kliknij Dalej
 • Wybierz język naciśnij Dalej
 • Wybierz Stwórz nowy portfel
 • Starannie przeczytaj informację na temat portfela i kontynuuj naciskając Dalej
 • Wybierz folder dla zapisania kopii zapasowej
 • Multibit poprosi o zapisanie na kartce słów kluczowych portfela, które sam wygeneruje. Słowa te chronią Twój portfel i służą do ponownego odtworzenia portfela w przypadku utraty pliku lub awarii systemu. Trzymaj ich w bezpiecznym i prywatnym miejscu.
 • Przepisz słowa kluczowe i naciśnij Dalej
 • Utwórz hasło do logowania do portfela i kontynuuj

Mulltibit Tutorial: Użycie

Otrzymywanie Bitcoinów

Receive Bitcoins Multibit
 • W lewym menu przejdź do Wyślij/Odbierz
 • Wybierz Odbierz
 • Podaj ilość
 • Skopiuj adres z pola Odbiorca - jest to jeden z twoich adresów
 • Wybierz Gotowe

Ustaw wysokość opłat

Multibit Fees Opłaty (ang, Fees) są odprowadzane dla kopiących Bitcoiny. Upraszczając: im większa opłata, tym szybciej transakcja zostanie potwierdzona.

 • Przejdź na stronę Bitcoinfees
 • Zmień jednostki z Satoshis na mBTC
 • Przejdź niżej do: Which fee should I use?
 • Pomnóż liczbę (satoshis/byte) razy 1000
 • Ustaw opłaty w Multibit (Ustawienia -> Opłaty)

Przykład:
Jeśli opłata ze strony byłaby 0.0018 mBTC/byte, mnożymy ją razy 1000. W wyniku dostajemy opłatę 1.8 mBTC/KB

Wysyłanie Bitcoinów

Multibit Send Bitcoins
 • W lewym menu przejdź do Wyślij/Odbierz
 • Wybierz Wyślij
 • Wklej adres Bitcoin do pola Do
 • Podaj ilość
 • Naciśnij Dalej
 • Podaj hasło
 • Wybierz Wyślij

Naprawa portfela Multibit

Repair Multibit Wallet Jeśli Twoje transakcje są niepotwierdzone przez zbyt długo (i nie jest to spowodowane zbyt niską opłatą), lub jeśli Multibit nie może się zsynchronizować, możes spróbować go naprawić

 • W lewym menu wybierz Zarządzanie portfelem
 • Wybierz opcję Napraw
 • Naciśnij Dalej
 • Poczekaj aż portfel dokończy naprawę i wybierz Dalej

Poradnik użycia portfela Blockchain

Stworzenie portfela

Create blockchain.info wallet
 • Przejdź na stronę https://blockchain.info/wallet/
 • Wybierz stwórz swój portfel
 • Stwórz i zatwierdź hasło
 • Naciśnij kontynuuj
 • Właśnie stworzyłeś webowy portfel Bitcoin

Zabezpiecz swój portfel

Simplecoin poleca aktywację zabezpieczeń portfela i utworzenie kopii zapasowej frazy słownej

Wysyłanie Bitcoinów

Send blockchain.info
 • Na stronie domowej portfela wybierz Wyślij
 • Wklej adres Bitcoin do pola Do
 • Podaj ilość
 • Podaj opis transakcji
 • Naciśnij Dalej
 • Sprawdź dane, zwróć uwagę na kwotę i odbiorcę
 • Naciśnij Wyślij

Otrzymywanie Bitcoinów

Request blockchain.info
 • Na stronie domowej portfela wybierz Otrzymaj
 • Naciśnij na Kopiuj
 • Dodatkowo możesz podać kwotę i opis transakcji i nacisnąć Dalej

Portfel Blockchain dla urządzeń mobilnych

Mobile

Z portfela blockchain możesz korzystać także na urządzeniu z Androidem lub iOS

 • Przejdź do zakładki Ustawienia i pobierz aplikację mobilną poprzez link z sekcji Kod parowania na urządzeniach mobilnych
 • Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej, użyj kodu parowania z portfela webowego w celu połączenia go z portfelem mobilnym

« z powrotem na początek