Poradnik korzystania z portfela Bitcoin

Podstawowe informacje o portfelach Bitcoin

Portfel to aplikacja umożliwiająca przetrzymywanie, otrzymywanie i wysyłanie Bitcoinów. Może mieć forme aplikacji desktopowej (np. Electrum), mobilnej lub webowej (np. Blockchain.info).

Najbezpieczniejszą metodą przechowywania Bitcoinów jest użycie portfela sprzętowego. Patrz Trezor

Portfele zawierają adresy, które są używane do otrzymywania BTC (są postaci:3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy), klucze prywatne są używane do wydawania BTC. Używanie wielu adresów zapewnia większą anonimowość. Bitcoiny są sumowane ze wszystkich adresów danego portfela i tworzą saldo całkowite. Więcej informacji o adresach BTC uzyskasz klikając na następujący Link

Transakcja Bitcoin to przelew między adresami. Wszystkie transakcje są publicznie widoczne. Każda z nich może być jednoznacznie zidentyfikowana poprzez TX ID

Polecane portfele: Electrum i Blockchain

Portfel Multibit HD nie jest już oficjalnie wspierany i jego używanie może być niebezpieczne. Powinieneś użyć jednego z naszych zalecanych portfeli. Użyj tego prostego przewodnika do migracji z Multibit HD do Electrum Link

Poradnik użycia portfela Blockchain

Poradnik użycia portfela Electrum

Pobranie Electrum:

Instalacja:

Installing Electrum wallet
 • Znajdź pobrany plik na dysku (w folderze Pobrane" lub innej wybranej lokalizacji)"
 • Uruchom go
 • Jeśli pojawi się okno Czy wprowadzić zmiany..." kliknij Tak"
 • Wybierz folder dla instalacji, naciśnij Install

Przed rozpoczęciem tworzenia portfelu potrzebować będziesz kartkę i długopis do zapisania słów kluczowych portfela, które służą jako kopia zapasowa portfela. Właściciel słów kluczowych jest właściclem Bitcoinów - jeśli stracisz słowa kluczowe na rzecz innej osoby, może ona przejąć Twoje Bitcoiny. Ważne jest, aby trzymać słowa kluczowe w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt nie ma łatwego dostępu - nie powinny one być przetrzymywane na dysku komputera lub na fotografii.

Stworzenie portfela

Creating Electrum wallet
 • Uruchom Electrum
 • Wybierz opcję standart wallet
 • Wybierz create a new seed
 • Multibit poprosi o zapisanie na kartce słów kluczowych portfela, które sam wygeneruje. Słowa te chronią Twój portfel i służą do ponownego odtworzenia portfela w przypadku utraty pliku lub awarii systemu. Trzymaj ich w bezpiecznym i prywatnym miejscu.
 • Przepisz słowa kluczowe i naciśnij Next
 • Utwórz hasło do logowania do portfela i naciśnij Next

Electrum Tutorial: Użycie

Otrzymywanie Bitcoinów

Receive Bitcoins Electrum
 • Na stronie domowej portfela wybierz Receive
 • Podaj opis transakcji
 • Podaj ilość
 • Skopiuj adres z pola Receiving address - jest to jeden z twoich adresów
 • Naciśnij Save

Ustawenia wysokośći opłat w Electrum

Opłaty (ang, Fees) są odprowadzane dla kopiących Bitcoiny. Upraszczając: im większa opłata, tym szybciej transakcja zostanie potwierdzona. Electrum automatycznie ustawia optymalną wysokość opłaty transakcyjnej. Jej dokładną wartość możesz regulować podczas wysyłania transakcji.

Wysyłanie Bitcoinów

Electrum Send Bitcoins
 • Na stronie domowej portfela wybierz Send
 • Podaj opis transakcji
 • Wklej adres Bitcoin odbiorcy do pola Pay to
 • Podaj ilość
 • Naciśnij Send
 • Podaj hasło
 • Wybierz OK

Poradnik użycia portfela Blockchain

Stworzenie portfela

Create blockchain.info wallet
 • Przejdź na stronę https://blockchain.info/wallet/
 • Wybierz stwórz swój portfel
 • Stwórz i zatwierdź hasło
 • Naciśnij kontynuuj
 • Właśnie stworzyłeś webowy portfel Bitcoin

Zabezpiecz swój portfel

Simplecoin poleca aktywację zabezpieczeń portfela i utworzenie kopii zapasowej frazy słownej

Wysyłanie Bitcoinów

Send blockchain.info
 • Na stronie domowej portfela wybierz Send
 • Wklej adres Bitcoin odbiorcy do pola Pay to
 • Podaj ilość
 • Podaj opis transakcji
 • Naciśnij Dalej
 • Sprawdź dane, zwróć uwagę na kwotę i odbiorcę
 • Naciśnij Send

Otrzymywanie Bitcoinów

Request blockchain.info
 • Na stronie domowej portfela wybierz Receive
 • Naciśnij na Kopiuj
 • Dodatkowo możesz podać kwotę i opis transakcji i nacisnąć Dalej

Portfel Blockchain dla urządzeń mobilnych

Mobile

Z portfela blockchain możesz korzystać także na urządzeniu z Androidem lub iOS

 • Przejdź do zakładki Ustawienia i pobierz aplikację mobilną poprzez link z sekcji Kod parowania na urządzeniach mobilnych
 • Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej, użyj kodu parowania z portfela webowego w celu połączenia go z portfelem mobilnym

« z powrotem na początek